Lefensor / Oblasti služeb / Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Obchodní společnosti jsou právnické osoby, které lze založit za účelem podnikání. Dle obchodního zákoníku jsou takovými společnosti veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Nabízíme veškeré služby ohledně založení obchodních společností dle českého právního řádu.

Zakládání obchodních společností

Poskytujeme konzultace ohledně výběru správné formy obchodní společnosti dle požadavků klienta. Následně ve spolupráci s notářem vyhotovíme zakladatelský dokument a vyřídíme veškerou administrativní agendu spojenou se vznikem společnosti včetně získávání oprávnění k podnikání. Součástí nabízených služeb pak je zajištění zápisů z konání valných hromad a zápisů z jiných úkonů ve spolupráci s notářem.

Vypracování podání na obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný rejstřík, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Prakticky žádná zásadní změna v obchodní společnosti se neobejde bez promítnutí nových údajů do obchodního rejstříku. Nabízíme vypracování a administrativní zajištění zápisu, změn a výmazů údajů z obchodního rejstříku.

Zápisy v obchodním rejstříku se mimo jiné týkají:

firmy a místa podnikání,
právní formy právnické osoby,
firmy a místa podnikání,
údajů o statutárních orgánech obchodních společností,
výše základního kapitálu.