Lefensor / Oblasti služeb / Správa pohledávek

Správa pohledávek

Nabízíme správu pohledávek, a to jak pro dlužníky, tak pro věřitele. Charakter nabízených služeb se pak přirozeně přizpůsobuje podle klienta.

Služby pro věřitele

Pro věřitele nabízíme celkovou správu pohledávek zahrnující převzetí iniciativy ve věci uplatňování pohledávky. Věřitel nám pouze předá podklady k jeho pohledávce a my provedeme všechny potřebné kroky. Pro věřitele:

prověříme majetkovou situaci dlužníka a navrhneme věřiteli optimální řešení,
převezmeme jednání s dlužníkem a pokusíme se mediovat případné uhrazení pohledávky,
zprostředkujeme uznání a splácení pohledávky formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti,
zahájíme a zajistíme soudní řízení vedoucí k přiznání pohledávky exekučním titulem,
necháme zahájit a provést exekuci pro vymožení pohledávky ve spolupráci se soudním exekutorem,
odkoupíme pohledávku za adekvátní cenu.

Služby pro dlužníky

Pro dlužníky nabízíme celkovou správu pohledávek zahrnující převzetí iniciativy ve věci řešení dluhové situace. Klient nám pouze předá podklady k jeho pohledávkám a my provedeme všechny potřebné kroky. Pro klienta nabízíme:

analýzu situace a doporučení optimálního řešení,
převzetí komunikace s věřiteli,
vyjednávání splátkových kalendářů,
zprostředkování zastupování u soudního nebo rozhodčího řízení proti věřiteli,
vypracování insolvenčního návrhu.