LefensorOblasti služeb / Ostatní služby / Trestní právo

Trestní právo

V oblasti trestního práva nabízíme zejména zprostředkování obhajoby zkušeným advokátem, a to jak v řízení před soudem, tak v přípravném řízení. Obhajoba bude vedena kreativně a profesionálně.

Pro poškozené trestným činem pak nabízíme poradenství ohledně uplatňování jejich nároku a zastoupení v tzv. adhezním řízení, které se v rámci trestního řízení věnuje právě náhradě škody poškozeným. V případě přiznání nároku pak zajistíme jeho účinné vymáhání prostřednictvím soudního exekutora.