LefensorOblasti služeb / Ostatní služby / Rodinné právo

Rodinné právo

Rodinné právo je právní odvětví upravující osobní a s nimi související majetkové vztahy mezi členy rodiny. V praxi se pak nejčastěji jedná o vztahy a spory vznikající v rámci rovodu manželů a spory při plnění vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem.

V případě rozvodu nabízíme převzetí vedení jednání s druhým manželem, poradenství a vypracování komplexní dokumentace ve spolupráci s advokátem, tj. zejména:

podání na soud,
smlouva o vypořádání společného jmění manželů,
smlouva o úpravě poměrů rodičů k dětem pro dobu po rozvodu atd.

Samozřejmostí je pak zprostředkování zastoupení advokátem při soudním jednání.

Při právních sporech ohledně placení výživného nabízíme převzetí vedení jednání s protistranou, vypracování smluvní dokumentace nebo zastoupení advokátem při soudním jednání. Samozřejmostí pak je zajištění rychlého vymáhání dlužného výživného prostřednictvím soudního exekutora.