LefensorOblasti služeb / Ostatní služby / Pracovní právo

Pracovní právo

Pracovní právo patří do oblasti soukromého práva a vyznačuje se velmi specifickým vztahem nadřazenosti zaměstnavatele a podřazenosti zaměstnance. Pro tento vztah je stěžejní vyvážená pracovní smlouva, která znamená pro zaměstnance i zaměstnavatele dostatečnou ochranu jejich práv. Samostatnou oblastí sporů pak bývá otázka ukončení pracovního poměru.

V oblasti pracovního práva nabízíme komplexní poradenství a vyhotovení kompletní smluvní dokumentace dle Vašich požadavků.

Pokud již máte smlouvu nebo jiný dokument sepsaný a pouze chcete jeho revizi, pošlete nám jej a my pro Vás vypracujeme rozbor obsahu a doporučíme případné změny.

Pro případ soudního uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů pak zajistíme právní zastoupení advokátkou a následné vymáhání nároku soudním exekutorem.