Lefensor / Oblasti služeb / Nemovitosti

Nemovitosti

Trh s nemovitostmi patří ke stabilním trhům, který také nabízí zajímavé možnosti investování. Naše společnost nabízí komplexní služby v této oblasti zahrnující poradenství, zprostředkování koupě nebo prodeje nemovitosti, zastoupení při dražbě a zajištění smluvní dokumentace včetně vyřízení vkladů nových práv do katastru nemovitostí. Jako doplňkovou agendu pak nabízíme zastoupení a poradenství v případě probíhajících sporů týkajcích se nemovitosti.

Koupě a prodej nemovitostí

Pokud uvažujete o koupi nebo prodeji nemovitosti, kvalitní smlouva je základem úspěšného převodu.

Nabízíme vyhotovení kompletní smluvní dokumentace týkající se převodu nemovitosti dle Vašich požadavků. Samozřejmostí pak je podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a vyřízení záležitostí ohledně odvedení daně z převodu nemovitosti.

Pokud již máte smlouvu sepsanou a pouze chcete její revizi, pošlete nám ji a my pro Vás vypracujeme rozbor jejího obsahu a doporučíme případné změny.

Zajistíme i úschovu kupní ceny v advokátní nebo notářské úschově.

Nájem nemovitostí

Nájem bytu (nebo jiné nemovitosti) vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Základem bezproblémového nájmu je správně sestavená nájemní smlouva.

Nabízíme vyhotovení kompletní smluvní dokumentace týkající se nájmu nemovitosti, popř. přímo bytu, dle Vašich požadavků.

Pokud již máte smlouvu sepsanou a pouze chcete její revizi, pošlete nám ji a my pro Vás vypracujeme rozbor jejího obsahu a doporučíme případné změny.

Zástavní právo

Zástavní právo je jeden z nejběžnějších a nejrozšířenějších způsobů zajištění pohledávky.

Nabízíme vyhotovení kompletní smluvní dokumentace týkající se zajištění pohledávky zástavním právem na nemovitosti dle Vašich požadavků. Samozřejmostí pak je podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Pokud již máte smlouvu sepsanou a pouze chcete její revizi, pošlete nám ji a my pro Vás vypracujeme rozbor jejího obsahu a doporučíme případné změny.

V případě zájmu pak poskytneme informace o možnostech realizace zástavního práva, tj. o možnostech zpeněžení nemovitosti, na které zástavní právo vázne.

Věcná břemena

Věcná břemena patří do skupiny věcných práv k věci cizí. K věcným břemenům patří např. právo užívání nemovitosti, právo cesty nebo jízdy či právo braní vody.

Nabízíme vyhotovení kompletní smluvní dokumentace týkající se věných břemen dle Vašich požadavků. Samozřejmostí pak je podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.

Pokud již máte smlouvu sepsanou a pouze chcete její revizi, pošlete nám ji a my pro Vás vypracujeme rozbor jejího obsahu a doporučíme případné změny.