LefensorFormy služebZprostředkování služeb / Služby soudního exekutora

Služby soudního exekutora

Pro rychlé a efektivní vymožení pohledávky zprostředkujeme služby jednoho z předních soudních exekutorů v České republice se stabilním zázemím velkého exekutorského úřadu. Soudní exekutor má možnost provést exekuci různými způsoby provedení exekuce současně, včetně dlužníky neoblíbené mobiliární exekuce. Služby soudního exekutora věřitele nic nestojí, neboť odměna soudního exekutora jde k tíži povinného a je na něm v exekuci současně vymožena.