LefensorFormy služebZprostředkování služeb / Služby notáře

Služby notáře

Činnost notáře směřuje zejména k prevenci právních sporů. Notář má oprávnění sepisovat notářské zápisy, jejichž obsahem může být dohoda o splácení dluhu s doložkou přímé vykonatelnosti, dohody o modifikaci rozsahu společného jmění manželů nebo osvědčení o skutkovém stavu, popř. o průběhu valné hromady.

Klientům zprostředkujeme služby zkušeného notáře, s kterým dlouhodobě spolupracujeme.