LefensorFormy služebZprostředkování služeb / Služby advokáta

Služby advokáta

Pro klienty, kteří hledají pro své právní záležitosti komplexní právní servis v celé šíři právního řádu, zprostředkujeme služby advokáta.

Advokát poskytuje právní pomoc zejména v oblasti:

občanského práva včetně rodinného práva,

obchodního práva,

pracovního práva,

trestního práva,

správního práva.

Odměna advokáta se stanoví smluvně nebo dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), popř. dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb.

Advokátní kancelář Bakovská Pelikánová