LefensorFormy služeb / Zprostředkování služeb

Zprostředkování služeb

V případě zájmu nebo potřeby klienta doporučíme a zprostředkujeme služby advokáta, soudního exekutora nebo notáře. Jedná se o specializované právnické profese, jejichž činnost směřuje k zajištění ochrany práva. Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s odborníky v těchto oborech, kteří Vám zajistí kvalitní a rychlé služby.