LefensorFormy služeb / Zastupování u soudu a na úřadech

Zastupování u soudu a na úřadech

Zajistíme Vám zastoupení našim kvalifikovaným pracovníkem v právních záležitostech.

V případě složitých právních problémů zprostředkujeme právní zastoupení advokátem pro:

jednání s úřady,
právního sporu u soudu,
vymáhání pohledávky prostřednictvím soudního exekutora.


V těchto situacích si hradí klient soudní nebo jiné poplatky a ve výjimečných případech dle povahy právního sporu i zálohu na náklady advokáta.