Lefensor / Ceník

Ceník

První konzultaci poskytujeme vždy zdarma.

Služby advokáta, notáře a soudního exekutora, které vám zprostředkujeme, se řídí příslušnými právními předpisy: vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (pro služby advokáta), vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif (pro služby notáře), vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif (pro služby soudního exekutora).