Lefensor / Ceník

Ceník

Vyhotovení dokumentu:
- podání1.000,- Kč
- smlouvy – předmět do 10 000,- Kč1.500,- Kč
– předmět nad 10 000,- Kč1.500,- Kč + 20 Kč za každých 1.000,- Kč
Poradenství:800,- Kč/hod
Zastoupení před úřadem:1.500,- Kč/hod
Založení společnosti:
- veřejná obchodní společnost10.000,- Kč
- komanditní společnost10.000,- Kč
- společnost s ručením omezeným15.000,- Kč
- akciová společnost30.000,- Kč
náhrada za ztrátu času:400,- Kč/hod
E-mail , DS, jiná komunikace, studium podkladů:600,- Kč/hod
Telefonní, cestovní a poštovní výdaje:dle nákladů
První konzultaci poskytujeme vždy zdarma.

Služby spočívající ve vyhotovování dokumentů se účtují za každou stranu samotného textu (tedy bez úvodní strany, hlavičky a podpisů).

Uvedené ceny nezahrnují DPH. K telefonním, poštovním a cestovním výdajům se DPH nepřičítá.

Služby advokáta, notáře a soudního exekutora, které vám zprostředkujeme, se řídí příslušnými právními předpisy: vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (pro služby advokáta), vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif (pro služby notáře), vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., exekutorský tarif (pro služby soudního exekutora).